8.1.2018 / Gösterim Sayısı : 950

2018 Yılı Staj Başvuru İşlemleri

2018 YILI STAJ BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

BAŞVURU KRİTERLERİ

 1. Staj başvuru işlemleri 02.01.2018 – 30.04.2018 tarihleri arasında Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü "ÖZLÜK BİRİMİNE" yapılacaktır. (İlçe Müdürlüklerinde staj yapmak isteyenler dâhil)
 2. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
 3. Başvuru Dilekçesi ekte yayınlanmıştır."Ek-1"
 4. Başvuruya gelen öğrenciler Başvuru Aşamasında İstenilen ve ekte yayınlanan Belgeleri "EK-2), Dilekçe (Ek-1) ekinde ibraz etmekle yükümlüdür.
 5. İlçe Müdürlüklerinde staj yapacak öğrencilerde İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunacaklardır. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin İlçe Müdürlüklerine görevlendirilmeleri İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

   
  BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERE AİT YAPILACAK İŞLEMLER
   
 1. Staj başvuru süresinin tamamlanmasına müteakip gelen başvurular Mayıs ayının ilk haftası İl Müdürlüğümüz Staj Yürütme Komisyonunca değerlendirilerek, başvuru sonucu İl Müdürlüğümüz https://burdur.tarim.gov.tr web adresinde yayımlanacak ve ayrıca öğrencinin eğitim gördüğü okuluna bildirilecektir.
 2. Başvurusu kabul edilen öğrencinin stajına başlayabilmesi için staja başlama tarihine kadar okulundan alacağı SGK İşe Giriş Bildirgesi ile Staj Değerlendirme Belgesini İl Müdürlüğümüze ibraz etmesi gerekmektedir.
 3.  Başvurusu kabul edilen öğrencinin stajına başlayabilmesi için staj başlama tarihine kadar İl Müdürlüğümüz-Okul-Öğrenci  arasında staj sözleşmesi imzalanacaktır. Staj başlama tarihine kadar sözleşme imzalamaya gelmeyen öğrenciler staj yapma haklarını kaybedeceklerdir.
 4. Staj sözleşmesi Mayıs ayının ilk haftasında İl Müdürlüğümüz https://burdur.tarim.gov.tr web adresinde yayımlanacak ve ayrıca İl Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 5. Öğrenci Staj Sözleşmesinden 3 suret boş bir şekilde çıktı alarak gerekli kısımları eksiksiz bir şekilde doldurarak sözleşmenin her sayfasını önce kendisi imzalayıp sonra okul yetkilisine onaylatarak İl Müdürlüğümüze staj başlama tarihine kadar getirmekle yükümlüdür.
 6. Öğrenci sorumluluklarını yerine getirmediği ve belgeleri eksik olduğu takdirde staj başvurusu kabul edilmeyecektir.

Ek Dosyalar

Ek-1 Staj Başvuru Dilekçesi

Ek-2 Başvuru Aşamasında İstenilen Belgeler

''