1.8.2018 / Gösterim Sayısı : 204

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifikasına Sahip Tarım Danışmanlarına Eğitim Düzenlenecektir

08.09.2006 Tarih ve 26283 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 17. maddesinde; "sertifikalar üç yılda bir vize ettirilmek zorundadır. Vize başvurusu yapan kişinin bu süre içerisinde tarımsal konularda en az iki eğitime katıldığını belgelemesi gerekir" ibaresi yer almaktadır.

            Bu sebeple,  eğitim belgesine sahip olmayan kişiler için Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca sertifikaların vize edilmesinde gerekli olan eğitimlerin gerçekleştirilmesi amacı ile Bakanlık araştırma enstitüleri ve eğitim merkezleri müdürlüklerinde ihtiyaca göre eğitim planlanacaktır. Düzenlenecek eğitimde katılım isteğe bağlı olup eğitim giderleri katılımcı tarafından karşılanacaktır. Eğitime katılmak isteyenlerin 16.08.2018 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.

            İlgililere ilanen duyurulur.


''