1.8.2018 / Gösterim Sayısı : 715

Yapraklı Baraj Gölü Avlak Sahası Kiralama

01 Haziran 2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su Ve Su Alanları İle Deniz Ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesince İlimiz Gölhisar İlçesi sınırları dahilinde bulunan Yapraklı Baraj Gölü  Avlak Sahası'nın Su Ürünleri İstihsal hakkının pazarlık usulü ile kiraya verilmesine karar verilmiştir.

İstihsal sahasında yapılan stok tespiti çalışmaları sonucunda belirlenen, toplam 16.074  kg/yıl avlanabilir su ürünleri, stok miktarı üzerinden su ürünleri istihsal hakkının, ilk yıl muhammen kira bedeli 13.631,96  TL olmak üzere 5 yıl süre ile  kiraya verilmesine  ve kira bedelinin  iki eşit taksit halinde tahsil edilmesine karar verilmiştir.

İhaleye katılacakların ilan ekinde bulunun idari şartnamede yazılı olan şartlara haiz olması gerekmektedir. İhaleye katılmak isteyenlerin idari şartnamede yazılı olan belgelerle ve imzalı idari şartname ve noter onaylı teknik şartname ile 14.08.2018 günü saat 11:00 Bakanlık İl Müdürlüğü toplantı salonunda hazır bulunması gerekmektedir.


''