T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Burdur'da İlk Kenevirler Hasat Edildi

Yayın Tarihi : 1.10.2020

İlimizde kenevir yetiştiriciliği 29 Eylül 2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik" kapsamında 19 ilimizde izinli olarak yapılabilmektedir. İlimiz bu kapsamda kenevir yetiştiricilik izni verilen illerden birisidir.

2020 yılı üretim periyodunda İlimiz Gölhisar ilçesinde kenevir yetiştiriciliği için izin verilen 10 da lık alanda, Amasya Gökhöyük Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden temin edilen kenevir tohumları Mayıs ayında toprakla buluşmuş ve  4-5 ay gibi yetiştirme periyodu sonunda hasada gelmiş ve 29-30 Eylül tarihinde hasat edilmiştir.

Kenevir ekimi her yıl izne tabidir. Her ne maksatla olursa olsun kenevir ekimi yapacak çiftçiler, İl veya İlçe Müdürlüklerinden izin almak zorundadırlar. Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler, 1 Ocak - 1 Nisan tarihleri arasında yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine müracaat edebilirler.