T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Islah Projesi Tamamlanmış Meralarda Gübreleme Çalışması

Yayın Tarihi : 7.4.2021

4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında İlimiz Gölhisar İlçesine bağlı Hisarardı Köyünde 986 dekarlık mera alanı için İl Müdürlüğümüz ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ortaklaşa hazırlanarak onaylanan ve 2021-2023 yılları arasında 3 yıl süre ile uygulaması devam edecektir. Mera Islahı ve Amenajmanı Projesinin, 2021 yılı çalışma takviminde yapılması planlanan gübreleme faaliyetleri kapsamında, İl Müdürlüğümüz tarafından temin edilen 9.600 kg. (%33)'lük üre amonyum sülfat gübresi ile mera alanına köy muhtarlığı tarafından temin edilen traktörler ile gübreleme yapılmıştır.