T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Yerli ve Milli Tohumlarımız Çiftçilerimizi Bucak Kızılkaya Beldesinde Buluşturdu

Yayın Tarihi : 23.6.2022

"Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın"' sloganıyla yola çıkılarak Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüz (TAGEM) ile Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliğiniz (TSÜAB) arasında imzalanan protokol kapsamında Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Enstitü Müdürlüklerimiz ile TSÜAB'a üye özel sektör firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli arpa, buğday çeşitlerinin tarla günü etkinliği 21.06.2022 tarihinde Bucak İlçesi Kızılkaya Beldesinde  önder üretici Mustafa ÖZTÜRK'ün tarlalarında yapılmıştır.

Açılış konuşmalarında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Araştırma Yayım Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Ertuğrul TAŞTEKİN; "Geçen sene başlayan çalışmaların, demonstrasyon alanlarından geniş olarak üretim ve ekiliş alanlarına örnek teşkil edecek şekilde yaygınlaşması gerektiği" temennisinde bulunmuştur.

Üreticinin sürekli yeniliklerin ve üretmenin peşinde olan birisi olduğunu belirten Kızılkaya Beldesi Belediye Başkanı İlkay GÜNGÖR, yapılan çalışmadan ötürü Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkürlerini ifade etmiştir.

Bucak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa AKGÜL ise "İlçemizde Kızılkaya Beldemiz arpa ve buğday üretiminin yapıldığı en önemli yerlerden birisidir. Günümüzde ortaya çıkan savaş ile olası gıda sıkıntılarında üretimin ve milli çeşitlerin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir" şeklinde ifade etmiştir.

Konuşmaların akabinde öncelikle arpa demonstrasyon alanları gezildi. Burada sırasıyla Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen Yağmur, Yaba, Ocak ve Pınar çeşitleri görüldü. Üretici Mustafa ÖZTÜRK; 22 Kasım 2021 tarihinde dekara 10 kg tohum gelecek şekilde mibzerle ekilişi yaptığını dekara 20 kg 20.20.0 taban gübresiyle 20 kg/dekar %26'lık Amonyum Nitrat üst gübresi attığını, destek sulama yapmadığını belirtmiştir. BATEM'de görevli ıslahçı Ali KOÇ teknik değerlendirmelerde bulunarak katılımcıları bilgilendirmiştir.

Tarla günü etkinliğinin devamında buğday demonstrasyon alanına geçilmiştir. Burada Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün geliştirmiş olduğu İmren ve Vehbibey makarnalık buğday demonstrasyon tarlaları gezilmiştir. Enstitünün  buğday ıslah biriminde görevli buğday ıslahçıları Gökhan KILIÇ ile Mustafa Serdar DOĞAN çeşitlerle ilgili bilgilendirmeler yaptıkları konuşmada; "Bölgede yaygın ekilen Kızıltan çeşidinin makarnalık kalitesinin iyi olduğunu, yeni geliştirilen Vehbibey çeşidinin ise hem makarnalık hem de bulgurluk kalitesinin çok iyi olduğunu, makarnalıkta sorun teşkil eden dönmeye karşı dayanıklı, kardeşlenmesi yüksek, kurak şartlara da önerilebildiğini belirterek "İmren çeşidinin kalitesinin Vehbibey çeşidinden biraz düşük olduğu fakat verim potansiyelinin çok yüksek olduğunu, ekilen birçok yerde dekara 900 kg veya bir tonları görebildiğini ifade etmiştir. Ayrıca üreticinin önceki yıllarda GAP Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün geliştirdiği ve bölgede yaygınlaşan Sümerli makarnalık buğday çeşidi de görülmüştür.  Önder üretici Mustafa ÖZTÜRK burada Vehbibeyde dekara 14,330 kg, İmrende ise 13,500 kg tohum kullandığını belirtmiştir. Demontrasyon İl sorumlusu Ziraat   Mühendisi Murat YILDIZ; "Üreticinin atılması gereken tohum miktarından çok daha az tohum kullanmasına, gübrelemede de saf azot miktarının yarısını vermesine ve destek sulama yapmamasına rağmen başarılı bir çalışma yaptığını belirterek "ayrıca kışın aşırı yağan yağışlar sonucu su biriken kısımlardaki bitkilerin zarar gördüğünü, bahar aylarının kurak geçmesi ve yağışların geç gelmesine karşın üreticinin tecrübesi ve çeşitlerin bölgeye güçlü adaptasyonu sayesinde tüm bu olumsuzluklar en aza inmiş, başarı sağlanmıştır" dedi.