T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2023 Yılı Balıklandırma Faaliyetimiz Devam Ediyor

Yayın Tarihi : 23.08.2023

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, su ürünleri kaynaklarımızın ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" yürütülmektedir.

Proje kapsamında, Bakanlığımıza bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde yavru yayın balığı üretilerek Uylupınar gölüne bırakılması için Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir.

İl Müdürlüğü ekiplerince Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nden alınan 5.000 adet yayın balığı yavrusu alınarak Uylupınar gölüne bırakılmıştır.

Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için ticari veya sportif amaçlı olarak avcılık yapanların av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyması ve en az bir kez üremelerine imkân tanıması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir.​